Архів

№27

Обкладинка Роль активних методів навчання в моделі профорієнтованого навчання в коледжі

Роль активних методів навчання в моделі профорієнтованого навчання в коледжі

Автор: Н. Клочко
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію

Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Мотиваційне підґрунтя потреб розвитку електронних видань

Мотиваційне підґрунтя потреб розвитку електронних видань

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Значимість веб-інтерфейсів при створенні

Значимість веб-інтерфейсів при створенні

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Дослідження динаміки фарбоживильної групи дукторного типу малоформатних офсетних машин

Дослідження динаміки фарбоживильної групи дукторного типу малоформатних офсетних машин

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Динамічні явища в циклових механізмах із геометричним замиканням

Динамічні явища в циклових механізмах із геометричним замиканням

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Наукові тексти та особливості виділення в них ключових слів

Наукові тексти та особливості виділення в них ключових слів

Категорія: №27
Файл
Обкладинка Моделювання профілю елементів шрифта Брайля

Моделювання профілю елементів шрифта Брайля

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Визначення температурних напружень згину в пластинці з отвором

Визначення температурних напружень згину в пластинці з отвором

Автор: Я. Пушак
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Дослідження впливу параметрів растрованого зображення на об'єм комірок форм глибокого друку

Дослідження впливу параметрів растрованого зображення на об'єм комірок форм глибокого друку

Автор: В. Маїк
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Неоднорідніть поверхневих властивостей паперових самоклеючих матеріалів

Неоднорідніть поверхневих властивостей паперових самоклеючих матеріалів

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Математическая модель задачи определения номенклатуры непериодической продукции полиграфического предприятия на основании рыночных факторов и внутренних факторов предприятия

Математическая модель задачи определения номенклатуры непериодической продукции полиграфического предприятия на основании рыночных факторов и внутренних факторов предприятия

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Ефективність реалізації нейромережевої технології захисту бланків цінних паперів

Ефективність реалізації нейромережевої технології захисту бланків цінних паперів

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Метод визначення оптимальних умов кольорового офсетного друку

Метод визначення оптимальних умов кольорового офсетного друку

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Використання нейромереж в кластерному аналізі інформаційно–телекомунікаційних систем

Використання нейромереж в кластерному аналізі інформаційно–телекомунікаційних систем

Автор: В. Періг
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Класифікація технічних засобів охоронно–пожежної сигналізації

Класифікація технічних засобів охоронно–пожежної сигналізації

Автор: P. Mokrenko
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Особливості побудови математичної моделі двигуна постійного струму з незалежним збудженням при дії змінного навантаження

Особливості побудови математичної моделі двигуна постійного струму з незалежним збудженням при дії змінного навантаження

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Задачи частотно–временного обеспечения на современном этапе развития телекоммуникаций

Задачи частотно–временного обеспечения на современном этапе развития телекоммуникаций

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Математические модели сетевого трафика мобильной связи третьего поколения

Математические модели сетевого трафика мобильной связи третьего поколения

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Графо–аналітичний підхід до порівняння ефективності систем безпровідного зв'язку

Графо–аналітичний підхід до порівняння ефективності систем безпровідного зв'язку

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Аналіз характеристик дворівневих цифрових синтезаторів частоти із зменшеною нерівномірністю вихідної імпульсної послідовності

Аналіз характеристик дворівневих цифрових синтезаторів частоти із зменшеною нерівномірністю вихідної імпульсної послідовності

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Використання дворівневих цифрових синтезаторів частоти для імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів

Використання дворівневих цифрових синтезаторів частоти для імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Порівняльний аналіз статистичних характеристик різних типів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей

Порівняльний аналіз статистичних характеристик різних типів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Дослідження способів підвищення швидкості передавання в нисхідному каналі мобільної мережі LTE

Дослідження способів підвищення швидкості передавання в нисхідному каналі мобільної мережі LTE

Рік: 2016
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Методи та протоколи синхронізації вузлів сенсорної мережі в часі

Методи та протоколи синхронізації вузлів сенсорної мережі в часі

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Централізована система зв'язку множинного доступу з фазовою маніпуляцією шумового сигналу

Централізована система зв'язку множинного доступу з фазовою маніпуляцією шумового сигналу

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Автоматизація діагностування електронних систем керування автомобіля

Автоматизація діагностування електронних систем керування автомобіля

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Універсальна система цифр

Універсальна система цифр

Автор: З. Мичуда
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Дослідження криптосистеми Мак–Еліса та розробка алгоритмів для її реалізації

Дослідження криптосистеми Мак–Еліса та розробка алгоритмів для її реалізації

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Захист бланків цінних паперів методом комбінаторної оптимізації

Захист бланків цінних паперів методом комбінаторної оптимізації

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Оптимізація структури захищеної інформаційної мережі при її модернізації

Оптимізація структури захищеної інформаційної мережі при її модернізації

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Підходи до побудови та оптимізації функціональних програм

Підходи до побудови та оптимізації функціональних програм

Автор: В Заяць
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Аналіз критеріїв якості кластеризації

Аналіз критеріїв якості кластеризації

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Секвенційна логіка

Секвенційна логіка

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Алгоритм і програма моделювання багатополюсних компонентів електромеханічних систем приводів РРМ

Алгоритм і програма моделювання багатополюсних компонентів електромеханічних систем приводів РРМ

Автор: О. Шевчук
Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Синтез систем автоматичної стабілізації напруги на основі нечіткої логіки

Синтез систем автоматичної стабілізації напруги на основі нечіткої логіки

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Інтелектуальна система експертної діагностики

Інтелектуальна система експертної діагностики

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Апаратно–програмна реалізація структур процесорів систем автоматичного керування на основі комбінованого подання сигналів

Апаратно–програмна реалізація структур процесорів систем автоматичного керування на основі комбінованого подання сигналів

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Параметричний синтез систем цифрового керування механізмами рулонно-розмотувальних і різальних машин

Параметричний синтез систем цифрового керування механізмами рулонно-розмотувальних і різальних машин

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Усталені завади у коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Усталені завади у коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Інтернет-налагодження комунікаційно-комутаційних модулівсистем керування швидкістю електропривода

Інтернет-налагодження комунікаційно-комутаційних модулівсистем керування швидкістю електропривода

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Моделювання та визначення впливу характеру навантаження на точність фарбодрукарської системи в динаміці

Моделювання та визначення впливу характеру навантаження на точність фарбодрукарської системи в динаміці

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Обкладинка Системні моделі та інформаційні технології пошуку процедури розв'язання кризових управлінських задач

Системні моделі та інформаційні технології пошуку процедури розв'язання кризових управлінських задач

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Go to top