Archive

1(45)

Cover of Зміст 1(45)

Зміст 1(45)

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Year: 2021
Category: 1(45)
File
2021
Cover of Mathematical model of “black box” operating system

Mathematical model of “black box” operating system

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Go to top