Archive

2021

Subcategories


Cover of Зміст 1(45)

Зміст 1(45)

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of ЗМІСТ

ЗМІСТ

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Сучасні засоби веб-розробки та захисту сайтів

Сучасні засоби веб-розробки та захисту сайтів

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Коучинг та менторинг в сучасних інформаційних технологіях друкарства

Коучинг та менторинг в сучасних інформаційних технологіях друкарства

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Застосування інтерактивних методів навчання електротехніки у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей

Застосування інтерактивних методів навчання електротехніки у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Data structure designing of the internal component libraries for learning experiment environment

Data structure designing of the internal component libraries for learning experiment environment

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Розроблення додатку по наданню побутових послуг

Розроблення додатку по наданню побутових послуг

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Розрахунок площ накладання фарб растрових елементів еліпсоїдної форми при друці «точка в точку»

Розрахунок площ накладання фарб растрових елементів еліпсоїдної форми при друці «точка в точку»

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Система обробки інформації станції оренди велосипедів в режимі реального часу

Система обробки інформації станції оренди велосипедів в режимі реального часу

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Розробка інформаційної системи обліку об’єктів лісопаркового господарства

Розробка інформаційної системи обліку об’єктів лісопаркового господарства

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Cover of Когнітивні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для оперативного управління при нечіткості ситуаційних даних

Когнітивні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для оперативного управління при нечіткості ситуаційних даних

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Year: 2021
Category: 1(45)
File
2021
Cover of Математична модель циркулювання мікропотоків фарби у фарбодрукарській системі

Математична модель циркулювання мікропотоків фарби у фарбодрукарській системі

Year: 2021
Category: 2 (46)
File
Cover of Mathematical model of “black box” operating system

Mathematical model of “black box” operating system

Year: 2021
Category: 1(45)
File
Go to top