Archive

2020

Subcategories


Cover of РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Category: 43(1)
File
Cover of ЗМІСТ

ЗМІСТ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of Зміст

Зміст

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ДВОПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ФЛЕКСОГРАФІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

ДВОПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ФЛЕКСОГРАФІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК РОМБІЧНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК РОМБІЧНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ВИРАЖЕНИМ АНАЛІТИЧНИМ АПАРАТОМ

ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ВИРАЖЕНИМ АНАЛІТИЧНИМ АПАРАТОМ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ЛІНІАРИЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

ЛІНІАРИЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АГЕНТОМ В ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ ЗА УМОВ КОГНІТИВНИХ ЗБОЇВ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АГЕНТОМ В ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ ЗА УМОВ КОГНІТИВНИХ ЗБОЇВ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОПУЛЯРНИХ ЗГОРТКОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОПУЛЯРНИХ ЗГОРТКОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ЄРАРХІЧНО-МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ БІОІНФОРМАТИЧНИХ СИСТЕМ

ЄРАРХІЧНО-МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ БІОІНФОРМАТИЧНИХ СИСТЕМ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of SYSTEM OF COMMUNICATION THROUGH THE INTERNET (WEB-CHAT)

SYSTEM OF COMMUNICATION THROUGH THE INTERNET (WEB-CHAT)

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АКАДЕМІЧНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ БІБЛІОТЕК

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АКАДЕМІЧНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ БІБЛІОТЕК

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ PSPICE

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ PSPICE

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of SPORTS FACILITIES LIGHTING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES

SPORTS FACILITIES LIGHTING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of DEVELOPMENT OF SERVICE MEANS FOR LIFE CYCLE REMOTE SUPPORT OF PRINTING ORDER

DEVELOPMENT OF SERVICE MEANS FOR LIFE CYCLE REMOTE SUPPORT OF PRINTING ORDER

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of МОДЕЛЬ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

МОДЕЛЬ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ В ДРУКАРСТВІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ В ДРУКАРСТВІ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of КОМПЕНСУВАННЯ ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОБРАЖЕННЯ ФОНУ НА ОЦИФРОВАНИХ СТОРІНКАХ СТАРОДРУКІВ

КОМПЕНСУВАННЯ ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОБРАЖЕННЯ ФОНУ НА ОЦИФРОВАНИХ СТОРІНКАХ СТАРОДРУКІВ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЧІТКОГО П-РЕГУЛЯТОРА

ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЧІТКОГО П-РЕГУЛЯТОРА

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА СТАН ОБ’ЄКТА

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА СТАН ОБ’ЄКТА

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of КУСКОВО-ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ПОШИРЕННЯ КОРОНО ВІРУСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

КУСКОВО-ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ПОШИРЕННЯ КОРОНО ВІРУСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Year: 2020
Category: 43(1)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ НА РАСТРОВИЙ ВІДБИТОК В КОРОТКІЙ ДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ НА РАСТРОВИЙ ВІДБИТОК В КОРОТКІЙ ДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРИ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРИ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Year: 2020
Category: 44(2)
File
Go to top