Archive

2019

Subcategories


Cover of CONTENTS | ЗМІСТ

CONTENTS | ЗМІСТ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of Designing of multilevel system the distributed resources administration in polygraphically oriented network infrastructure

Designing of multilevel system the distributed resources administration in polygraphically oriented network infrastructure

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of ЧУТЛИВІСТЬ МОДЕЛІ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ВІДБИВАННЯ

ЧУТЛИВІСТЬ МОДЕЛІ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ВІДБИВАННЯ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of ЗМІСТ | CONTENTS

ЗМІСТ | CONTENTS

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КВАЛІМЕТРІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КВАЛІМЕТРІЇ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ВЕБСЕРВІСУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ВЕБСЕРВІСУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У МАГНІТОТВЕРДОМУ ШАРІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ГАРМОНІЙНОГО ЗА ЧАСОМ ТА ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛІВ

МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У МАГНІТОТВЕРДОМУ ШАРІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ГАРМОНІЙНОГО ЗА ЧАСОМ ТА ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛІВ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО ГАРМОНІЙНОГО СИГНАЛУ

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО ГАРМОНІЙНОГО СИГНАЛУ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of BUILDING AND ANALYSIS OF STABILITY THE COMBINED OF NUMERICAL METHODS WITH МINIMAL ERROR OF DISCRETIZATION

BUILDING AND ANALYSIS OF STABILITY THE COMBINED OF NUMERICAL METHODS WITH МINIMAL ERROR OF DISCRETIZATION

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК КРУГЛОЇ ФОРМИ МЕТОДОМ ДРУКУ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК КРУГЛОЇ ФОРМИ МЕТОДОМ ДРУКУ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of ЧЕБИШОВСЬКЕ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ З ІНТЕРПОЛЮВАННЯМ

ЧЕБИШОВСЬКЕ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ З ІНТЕРПОЛЮВАННЯМ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of FOUNDATIONS OF LOGIC OF ORDERINGS

FOUNDATIONS OF LOGIC OF ORDERINGS

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of КОМП’ЮТЕРНЕ СИМУЛЮВАННЯ СУМІЩЕННЯ ФАРБ ПРИ СТУПЕНЕВІЙ ІМПУЛЬСНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СТРІЧКИ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

КОМП’ЮТЕРНЕ СИМУЛЮВАННЯ СУМІЩЕННЯ ФАРБ ПРИ СТУПЕНЕВІЙ ІМПУЛЬСНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СТРІЧКИ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ НА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ НА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of GAS DISAGGREGATION APPROACH BASED ON CLUSTER ANALYSIS

GAS DISAGGREGATION APPROACH BASED ON CLUSTER ANALYSIS

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАГОДЖЕННЯ ВИВІДНОГО ПРИСТРОЮ АРКУШЕРІЗАЛЬНОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ 3ЛР2-120

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАГОДЖЕННЯ ВИВІДНОГО ПРИСТРОЮ АРКУШЕРІЗАЛЬНОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ 3ЛР2-120

Year: 2019
Category: №2 (42)
File
Cover of МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ В КОЛОВОМУ ТА ОСЬОВОМУ НАПРЯМАХ НА РОЗПОДІЛ МІКРОПОТОКІВ ФАРБИ НА ВИХОДІ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ В КОЛОВОМУ ТА ОСЬОВОМУ НАПРЯМАХ НА РОЗПОДІЛ МІКРОПОТОКІВ ФАРБИ НА ВИХОДІ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМІ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File
Go to top