Архів

№2(32)

Обкладинка НАНОРОЗМІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СУЧАСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

НАНОРОЗМІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СУЧАСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
В роботі досліджено вуглецеві нанотрубки як катодні м
Обкладинка ПОБУДОВА ЕМПІРИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ СТАНДАРТУ ZIGBEE

ПОБУДОВА ЕМПІРИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ СТАНДАРТУ ZIGBEE

Автор: С. Родін
Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
В статті розглянуто відомі моделі розповсюдження раді
Обкладинка ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ  ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор: М. Вітер
Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Побудовано типову функціональну модель системи елект
Обкладинка ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГРАМ СТИСНЕННЯ ОКРЕМИХ АРКУШІВ ПАПЕРУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГРАМ СТИСНЕННЯ ОКРЕМИХ АРКУШІВ ПАПЕРУ

Рік: 2016
Категорія: №2(32)
Файл
Наведено результати експериментальних досліджень діа
Обкладинка КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Розглядаються комплексні методи виготовлення та зміц
Обкладинка ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРУКАРСЬКИХ ФАРБ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРУКАРСЬКИХ ФАРБ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Описано методику розрахунку координат кольору за спек
Обкладинка ОГЛЯД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ТЕЛЕФОНИХ ЛІНІЙ У СТОРОЖОВОМУ РЕЖИМІ

ОГЛЯД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ТЕЛЕФОНИХ ЛІНІЙ У СТОРОЖОВОМУ РЕЖИМІ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Описано загрози для інформації на абонентських телефо
Обкладинка ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО СИГНАЛУ НА АМПЛІТУДУ КОЛИВАНЬ ВІБРУЮЧОЇ ПОВЕРХНІ

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО СИГНАЛУ НА АМПЛІТУДУ КОЛИВАНЬ ВІБРУЮЧОЇ ПОВЕРХНІ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Оптико-акустичний лазерний мікрофон є одним із засобі
Обкладинка ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВИЙ ГЕНЕРАТОР ПУАССОНІВСЬКИХ ІМПУЛЬСНИХ ПОТОКІВ

ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВИЙ ГЕНЕРАТОР ПУАССОНІВСЬКИХ ІМПУЛЬСНИХ ПОТОКІВ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
В роботі запропоновано структурну схему генератора пс
Обкладинка СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН В РОЗПОДІЛЕНИХ ДАТА-ЦЕНТРАХ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН В РОЗПОДІЛЕНИХ ДАТА-ЦЕНТРАХ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Представлено структурно-функціональний підхід до опт
Обкладинка МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ДІАКОПТИКИ

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ДІАКОПТИКИ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Запропоновано модель розрахунку багатошарових телеко
Обкладинка ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ СТАНУ ЕНЕРГОАКТИВНИХ АГРЕГАТНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЗБУРЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ СТАНУ ЕНЕРГОАКТИВНИХ АГРЕГАТНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЗБУРЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
В статті розглянуто методи і інформаційні технології
Обкладинка ШВИДКЕ ОБЧИСЛЕННЯ ОБЕРНЕНОГО КВАДРАТНОГО КОРЕНЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГІЧНОЇ КОНСТАНТИ - АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

ШВИДКЕ ОБЧИСЛЕННЯ ОБЕРНЕНОГО КВАДРАТНОГО КОРЕНЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГІЧНОЇ КОНСТАНТИ - АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Подано математичний опис перетворень при швидкому обч
Обкладинка Методи оценки рисков информационной безопасности в системе организации воздушного движения

Методи оценки рисков информационной безопасности в системе организации воздушного движения

Автор: В. Черныш
Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
У статті розглядається проблематика оцінки ризиків ін
Обкладинка Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації

Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
Розглянуто дискретну ймовірнісну модель економічних
Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ ХМАРИНКОВОЇ МЕРЕЖНОЇ СИСТЕМИ У ГІПЕРБОЛІЧНИХ ВІРТУАЛЬНИХ КООРДИНАТАХ

МОДЕЛЮВАННЯ ХМАРИНКОВОЇ МЕРЕЖНОЇ СИСТЕМИ У ГІПЕРБОЛІЧНИХ ВІРТУАЛЬНИХ КООРДИНАТАХ

Рік: 2015
Категорія: №2(32)
Файл
На основі застосування гіперболічного потоку Річі вик
Go to top