Категорія: №2(32)
Рік: 2014
Файл: 32_maksymovich.pdf
Дані: C. 82-89

Опис

В роботі запропоновано структурну схему генератора псевдовипадкових імпульсних послідовностей на основі модифікованого генератора Фібоначчі, що може використовуватись для формування псевдовипадкової бітової послідовності і керованої по частоті пуасанівської імпульсної послідовності. Досліджені їхні статистичні характеристики Генератор може використовуватись, зокрема, для імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів.

Go to top