Категорія: №2(32)
Рік: 2014
Файл: 32_moroz.pdf
Дані: С. 38-50

Опис

Подано математичний опис перетворень при швидкому обчисленні оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи для чисел з плаваючою точкою та визначення оптимальних значень магічних констант для забезпечення мінімальних абсолютних і відносних похибок обчислень для початкового наближення першої та другої  ітерацій за формулою Ньютона-Рафсона.

Go to top