Категорія: №2(32)
Рік: 2015
Файл: 32_strykhaliyuk.pdf
Дані: С. 3-19

Опис

На основі застосування гіперболічного потоку Річі виконано конформне відображення структури хмаринкової сервісної платформи для побудови віртуальних координат її вузлів в гіперболічному просторі із застосуванням дискретної інверсійної метрики Рімана. Враховано проблему низькоякісних тріангуляцій в гіперболічному просторі шляхом застосування інверсійної метрики згідно підходу Гао. Значення гессіану гіперболічної енергії Річі використано для доведення однозначності унікального рішення віртуалізації координат.

Go to top