Категорія: №2(34)
Рік: 2015
Файл: 34_toplnyckiy.pdf
Дані: С. 182-190

Опис

Наведено результати теоретичних досліджень впливу геометричних розмірів багатолезового різального інструмента та фізико-механічних властивостей паперу на силові показники процесу обрізування книжкових блоків під час їх переміщення за коловою траєкторією.

Ключові слова: книжково-журнальні блоки, багатолезовий різальний інструмент, кут встановлення,  кут атаки, дійсний кут різання, глибина різання, довжина лінії різання, деформація, напруження, сила різання, папір.

Go to top