Категорія: №1(31)
Рік: 2014
Файл: 31_gavrysh.pdf
Дані: С. 102-107

Опис

Основне завдання оцінки стану виробничих процесів ‒ отримання об’єктивної інформації про функціонування устаткування і виявлення резервів технології для інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності та якості, збільшення обсягів випуску продукції, зростання продуктивності праці, зниження усіх видів матеріальних і трудових витрат. Якість ‒ це сукупність характеристик об’єкту, що стосуються його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби. В статті розглядаються такий критерій оцінювання якості зображення як роздільна здатність, тобто здатність окремо спостерігати зображення двох дуже близько розташованих об’єктів.

Go to top