Категорія: №1(31)
Рік: 2014
Файл: 31_fedak.pdf
Дані: С. 40-50

Опис

Зображення та відеосигнали часто кодуються з використанням дискретного косинусного перетворення, або малохвильового перетворення, що приводить до наявності спотворень у рухомих та нерухомих зображеннях. В цій роботі запропонований метод для знешумлення зображення, що використовує залежності малохвильових коефіцієнтів на тому самому рівні розкладу, та у тому ж самому діапазоні. Для проведення ефективного порогування, даний підхід формує кластера з малохвильових коефіцієнтів, та використовує мінімізацію SURE. Наведені експерементальні результати демонструють ефективність запропонованого методу.

Go to top