Категорія: №2(32)
Рік: 2014
Файл: 32_vistak.pdf
Дані: С. 152-158

Опис

В роботі досліджено вуглецеві нанотрубки як катодні матеріали суперконденсаторів. Для визначення ефективності енергонакопичення використано сучасні методи дослідження: імпедансна спектроскопія, котра підтвердила ємнісне накопичення енергії в подвійному електричному шарі (ПЕШ) межі розділу досліджуваних матеріалів з 30% водним розчином КОН та гальваностатичний заряд-розряд, на основі якого визначено величину питомої ємності. Запропоновано метод модифікування нанотрубок.

Go to top