Категорія: №2(32)
Рік: 2014
Файл: 32_kovalskiy.pdf
Дані: С. 117-127

Опис

Описано методику розрахунку координат кольору за спектральними кривими відбивання кольорових зразків. Перевірено точність отриманих результатів шляхом проведення порівняльного аналізу з експериментальними даними та значеннями, рекомендованими стандартом ISO 12647-2. Визначено координати базових векторів фарб у RGB-просторі.

Go to top