Archive

Пановик У. П.


Publication by same author

Застосування інтерактивних методів навчання електротехніки у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей

Year: 2021
Category: 2 (46)
File

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File

Визначення математичної моделі передавання фарби на матеріал, що задруковується за результатами експериментальних даних

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ НА ВІДБИТКАХ ФАРБОДРУКАРСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ПОСЛІДОВНО ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Year: 2014
Category: №1(31)
File
Побудована трьохмірна модель фарбодрукарської систем

Цифрова система електромагнітного зрівноваження надлишкових навантажень у виробничих машинах

Year: 2013
Category: №29
File

Аналіз розподілу фарби у послідовних фарбових системах з розтиральним циліндром

Year: 2013
Category: №29
File
Go to top