Архів

Наконечний М.


Публікації цього автора

Використання нейромережевих технологій для захисту бланків цінних паперів

Рік: 2012
Категорія: №28
Файл

Використання адаптивного порогування для знешумлення зображень з використанням мінімізації sure та кластеризації малохвильових коефіцієнтів

Рік: 2014
Категорія: №1(31)
Файл
Зображення та відеосигнали часто кодуються з використ

Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера

Рік: 2015
Категорія: №1(33)
Файл
В роботі розглянуто сиcтему керування швидкістю авто

Особливості побудови математичної моделі двигуна постійного струму з незалежним збудженням при дії змінного навантаження

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл

Синтезування інверсно-динамічного нейронного контролера на основі прогнозованої похибки

Рік: 2013
Категорія: №29
Файл

Про можливість використання алгоритму оберненого розповсюдження похибки для обчислення вагових коефіцієнтів багатошарової динамічної нейронної мережі

Рік: 2011
Категорія: №26
Файл

Особливості формування навчальних послідовностей для навчання нейронних контролерів на основі прогнозованої похибки вихідного сигналу

Рік: 2012
Категорія: №28
Файл
Go to top