Archive

Федина Б.І.


Publication by same author

Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Year: 2021
Category: 1(45)
File

Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АГЕНТОМ В ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ ЗА УМОВ КОГНІТИВНИХ ЗБОЇВ

Year: 2020
Category: 43(1)
File

Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Year: 2021
Category: 2 (46)
File

ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЧІТКОГО П-РЕГУЛЯТОРА

Year: 2020
Category: 43(1)
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2017
Category: №1 (37)
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2018
Category: №1 (39)
File

Розроблення моделі ієрархічної Системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки

Year: 2015
Category: №2(34)
File
Розглянуто теоретичні аспекти енергетичної динамічно
Go to top