Archive

Луцків М.


Publication by same author

ЛІНІАРИЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File

Модель нафарблення растрових елементів круглої форми

Year: 2015
Category: №1(33)
File
Розроблено модель нафарблення растрових елементів, в

МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File

Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Year: 2021
Category: 2 (46)
File

Моделювання покриття тестової шкали фарбою у флексографічній друкарській системі послідовної структури

Year: 2017
Category: №1 (37)
File

ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ЛІНІЙНОЇ РАСТРОВОЇ ШКАЛИ

Year: 2018
Category: №2 (40)
File

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Year: 2019
Category: №2 (42)
File

Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної шкали

Year: 2013
Category: №29
File

Системи автоматичного керування із спрощеною версією нечіткого п-регулятора

Year: 2017
Category: №1 (37)
File

ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЧІТКОГО П-РЕГУЛЯТОРА

Year: 2020
Category: 43(1)
File

ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ПЛОЩІ КРУГЛОГО РАСТРОВОГО ЕЛЕМЕНТА, СФОРМОВАНОГО ПОСЛІДОВНІСТЮ РЯДКІВ

Year: 2014
Category: №1(31)
File
Розглядається задача визначення точності відтворення

МОДЕЛЮВАННЯ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Year: 2018
Category: №2 (40)
File

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ НА РАСТРОВИЙ ВІДБИТОК В КОРОТКІЙ ДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Year: 2020
Category: 44(2)
File

МОДЕЛЬ НАФАРБЛЕННЯ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОМБІЧНОЇ ФОРМИ

Year: 2015
Category: №2(34)
File
Розроблено модель нафарблення растрових елементів ро

Аналіз поліграфічного растрового перетворення для шестикутного елемента

Year: 2013
Category: №30
File

Дискретна модель для графічної інтерпретації нечітких множин

Year: 2016
Category: №1(35)
File

Інформаційне суспільство: дещо з історії розвитку

Year: 2012
Category: №28
File

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НА ТОЧНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ МОДУЛЬОВАНИХ ФАРБОВИХ ПОТОКІВ

Year: 2015
Category: №2(34)
File
Розглядається задача визначення і побудова точностни

Моделювання покриття десятипольної шкали фарбою у флексографічній друкарській системі паралельної структури четвертої розмірності

Year: 2016
Category: №1(35)
File

Модель автотипної тонопередачі растрових зображень флексографічної друкарської системи послідовної структури

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

Синтез двопараметричного автотипного тоновідтворення коротких фарбодрукарських систем послідовної структури

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

Денормалізація управління у системах з нечітким регулятором

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

Математичне моделювання шрифта брайля

Year: 2013
Category: №30
File

Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Year: 2010
Category: №23
File

Побудова монограм подачі і розходу фарби у коротких фарбодрукарських системах з кратними циліндрами

Year: 2013
Category: №30
File

Побудова характеристик покриття растрових зображень фарбою у флексографічних друкарських системах з паралельною подачею

Year: 2013
Category: №29
File

Розподіл фарби, викликаної збуренням у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури

Year: 2011
Category: №26
File

Визначення точності короткої фарбодрукарської системи послідовно-паралельної структури при відтворенні растрової шкали

Year: 2011
Category: №26
File

Розподілення фарби у короткій фарбовій системі з двома подавальними валиками

Year: 2011
Category: №26
File

Усталені завади у коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Year: 2012
Category: №27
File
Go to top