Archive

Сікора Л.


Publication by same author

Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Year: 2021
Category: 1(45)
File

Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АГЕНТОМ В ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ ЗА УМОВ КОГНІТИВНИХ ЗБОЇВ

Year: 2020
Category: 43(1)
File

Інформаційні технології відбору даних для управління технологічними об`єктами в граничних режимах навантаження

Year: 2015
Category: №30
File

Модель активізації когнітивних ресурсів особи в процесі навчання

Year: 2011
Category: №25
File

Роль інтелектуально-активного агента в моделі профорієнтованого навчання у ВПУ

Year: 2011
Category: №25
File

Когнітивні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для оперативного управління при нечіткості ситуаційних даних

Year: 2021
Category: 2 (46)
File

Інформаційні технології та логіко-когнітивні моделі формування рішень в граничних режимах потенційно небезпечних об'єктів на підставі ігрової моделі балансу «Безпека – ризик»

Year: 2012
Category: №28
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2017
Category: №1 (37)
File

ІНТЕЛЕКТУAЛІЗAЦІЯ ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ВЗAЄМОДІЇAГЕНТІВ В СИСТЕМAХ УПРAВЛІННЯ СКЛAДНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСAМИ

Year: 2016
Category: №1(35)
File
Розглянуті підстaви синтезу мультимедійних діaлогових

КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТРУКТУРИ І ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ АТАК І РИЗИКІВ

Year: 2018
Category: №2 (40)
File

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРИ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Year: 2020
Category: 44(2)
File

Синтез процедур діалогу в тренажерах персоналу для оперативного управління в автоматизованих системах

Year: 2015
Category: №1(33)
File
Розглянуто підстави синтезу мультимедійних діалогов

Сучасні тенднції інтелектуалізації процесу управління в ієрархічних системах в умовах загроз

Year: 2016
Category: №2(36)
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2018
Category: №1 (39)
File

Інформаційно – енергетична концепція створення вимірювальних систем на підставі ефекту ВКР – розсіювання фотонів

Year: 2015
Category: №2(34)
File
В статті розглянуто використання методу лазерного зон

Комплексування вимірювальних і інформаційних лазерних систем для оцінки параметрів стану технологічних процесів та систем

Year: 2013
Category: №30
File

Інформаційна технологія оперативного управління в автоматизованих ієрархічних системах

Year: 2012
Category: №26
File

Інтелектуальна система експертної діагностики

Year: 2012
Category: №27
File

Системні моделі та інформаційні технології пошуку процедури розв'язання кризових управлінських задач

Year: 2012
Category: №27
File
Go to top