Archive

Стрепко І.


Publication by same author

Моделювання процесу висушування у струминному друці

Year: 2009
Category: №22
File

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Year: 2019
Category: №1 (41)
File

Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції

Year: 2017
Category: №2 (38)
File

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Year: 2020
Category: 43(1)
File

Дослідження динаміки фарбоживильної групи дукторного типу малоформатних офсетних машин

Year: 2012
Category: №27
File

Напрямки вдосконалення систем транспортування в машинах для обрізування книжково-журнальних блоків з трьох боків

Year: 2016
Category: №1(35)
File

Інформаційна структура управління виробництвом поліграфічної

Year: 2010
Category: №24
File

ОПТИМІЗАТОРИ ПАЛИВА - АЛЬТЕРНАТИВА ЧІП ТЮНІНГУ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБІЛЯ

Year: 2018
Category: №2 (40)
File

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ СТАНУ ЕНЕРГОАКТИВНИХ АГРЕГАТНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЗБУРЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Year: 2014
Category: №2(32)
File
В статті розглянуто методи і інформаційні технології

Дослідження моделі квантового перетворювача«струм-частота» з імпульсним збудженням

Year: 2016
Category: №1(35)
File

Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження

Year: 2011
Category: №25
File

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА СТАН ОБ’ЄКТА

Year: 2020
Category: 44(2)
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2017
Category: №1 (37)
File

Адаптація параметрів цифрових регуляторів до зміни основних координат намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин з електроприводами змінного струму

Year: 2016
Category: №2(36)
File

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Year: 2018
Category: №1 (39)
File

Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера

Year: 2015
Category: №1(33)
File
В роботі розглянуто сиcтему керування швидкістю авто

Розроблення моделі ієрархічної Системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки

Year: 2015
Category: №2(34)
File
Розглянуто теоретичні аспекти енергетичної динамічно

Синтезування інверсно-динамічного нейронного контролера на основі прогнозованої похибки

Year: 2013
Category: №29
File

Методи налаштування регуляторів

Year: 2013
Category: №29
File

Алгоритми навчання та використання гібридних мереж

Year: 2010
Category: №24
File

Методи кластеризації даних у технологічних процесах поліграфічного виробництва

Year: 2011
Category: №25
File

Апаратно–програмна реалізація структур процесорів систем автоматичного керування на основі комбінованого подання сигналів

Year: 2012
Category: №27
File

Параметричний синтез систем цифрового керування механізмами рулонно-розмотувальних і різальних машин

Year: 2012
Category: №27
File
Go to top