Архів

№23

Обкладинка Чисельний аналіз нестаціонарної задачі теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції

Чисельний аналіз нестаціонарної задачі теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації

Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації

Автор: О. Пілат
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Поверхнева енергія та адгезійні властивості полімерних плівок

Поверхнева енергія та адгезійні властивості полімерних плівок

Автор: В. Репета
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Коли наносити контурну фарбу - перед чи після кольорових ФАРБ - дослідження  і порівняння для офсетного і цифрового друку

Коли наносити контурну фарбу - перед чи після кольорових ФАРБ - дослідження і порівняння для офсетного і цифрового друку

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Вибір параметрів вимірювальних сигналів для визначення характеристик каналів зв'язку

Вибір параметрів вимірювальних сигналів для визначення характеристик каналів зв'язку

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Аналогові помножувачі. Огляд

Аналогові помножувачі. Огляд

Автор: Г. Влах
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Адаптивний частотний демодулятор

Адаптивний частотний демодулятор

Автор: Р. Модла
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних послідовних конденсаторних комірках

Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних послідовних конденсаторних комірках

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Особливості формування сигналів з цифровою модуляцією

Особливості формування сигналів з цифровою модуляцією

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Математична модель розповсюдження радіохвиль в Рідколіссі. (наближення Ритова)

Математична модель розповсюдження радіохвиль в Рідколіссі. (наближення Ритова)

Автор: В. Попов
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Алгоритм дослідження основних параметрів послуг FPH, PRM, ACC, CCC, VOT та їх адаптація

Алгоритм дослідження основних параметрів послуг FPH, PRM, ACC, CCC, VOT та їх адаптація

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Властивості псевдовипадкових послідовностей, генерованих картами хаосу

Властивості псевдовипадкових послідовностей, генерованих картами хаосу

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Дослідження властивостей самоподібності трафіку і впливу її ступеню на якість обслуговування

Дослідження властивостей самоподібності трафіку і впливу її ступеню на якість обслуговування

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Тензорна модель характеристик мультисервісного трафіку в NGN мережах

Тензорна модель характеристик мультисервісного трафіку в NGN мережах

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Синтаксис і семантика опису базових понять реляційної моделі та операцій

Синтаксис і семантика опису базових понять реляційної моделі та операцій

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Алгоритм параметричного синтезу апроксимуючих число-імпульсних функціональних перетворювачів з використанням імітаційних моделей

Алгоритм параметричного синтезу апроксимуючих число-імпульсних функціональних перетворювачів з використанням імітаційних моделей

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Класи подібних матриць Адамара

Класи подібних матриць Адамара

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Розширена алгебра алгоритмів і модель зв'язку між класичною і розширеною операцією елімінування

Розширена алгебра алгоритмів і модель зв'язку між класичною і розширеною операцією елімінування

Автор: О. Овсяк
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Визначення точності коротких фарбодрукарських систем при відтворені зображень

Визначення точності коротких фарбодрукарських систем при відтворені зображень

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Моделювання та комп'ютерне визначення зонального розподілу товщини шарів фарби на виході фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром

Моделювання та комп'ютерне визначення зонального розподілу товщини шарів фарби на виході фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Система цифрового керування розмотуванням рулона друкарського матеріалу

Система цифрового керування розмотуванням рулона друкарського матеріалу

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Go to top