Архів

№25

Обкладинка Автoматизований контроль поверхневої енергії полімерних плівок при обробці коронним розрядом

Автoматизований контроль поверхневої енергії полімерних плівок при обробці коронним розрядом

Автор: В. Репета
Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Деформаційні властивості адгезиву для холодного тиснення фольгою

Деформаційні властивості адгезиву для холодного тиснення фольгою

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Дослідження механізму полімеризації полімерних шарів на основі ролівсанів для виготовлення форм глибокого друку

Дослідження механізму полімеризації полімерних шарів на основі ролівсанів для виготовлення форм глибокого друку

Автор: В. Маїк
Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Динаміка привода крокового транспортера тамподрукарських машин

Динаміка привода крокового транспортера тамподрукарських машин

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Енергетичні показники деяких офсетних форм і полотен

Енергетичні показники деяких офсетних форм і полотен

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Привод ножів машини для обрізування книжково-журнальних блоків на базі мальтійського механізма

Привод ножів машини для обрізування книжково-журнальних блоків на базі мальтійського механізма

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Вплив зовнішньої температури на напружений стан двохступеневої круглої пластинки

Вплив зовнішньої температури на напружений стан двохступеневої круглої пластинки

Автор: Я. Пушак
Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Модель активізації когнітивних ресурсів особи в процесі навчання

Модель активізації когнітивних ресурсів особи в процесі навчання

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Роль інтелектуально-активного агента в моделі профорієнтованого навчання у ВПУ

Роль інтелектуально-активного агента в моделі профорієнтованого навчання у ВПУ

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Розв’язання задачі стійкості форми ортотропних пластин в процесі осушення

Розв’язання задачі стійкості форми ортотропних пластин в процесі осушення

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
236
Обкладинка Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження

Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Поєднання міжнародних стандартів ISO/TS 10128 та ISO 12647-2 для встановлення оптимальних параметрів технологічного процесу офсетного друку

Поєднання міжнародних стандартів ISO/TS 10128 та ISO 12647-2 для встановлення оптимальних параметрів технологічного процесу офсетного друку

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Характеристика колірних просторів СІЕLAB та СІЕLUV на СAS-діаграмі

Характеристика колірних просторів СІЕLAB та СІЕLUV на СAS-діаграмі

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Нова комп’ютерна программа підготовки кольороподілених зображень

Нова комп’ютерна программа підготовки кольороподілених зображень

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Теоретичні особливості спеціалізованих кваліграфічних моделей

Теоретичні особливості спеціалізованих кваліграфічних моделей

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Обнаружение и распознавание радиоизлучений при автоматизированном радиоконтроле

Обнаружение и распознавание радиоизлучений при автоматизированном радиоконтроле

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу побудованого на основі лінійного конгруентного генератора.

Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу побудованого на основі лінійного конгруентного генератора.

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Математична модель визначення висоти домінуючого джерела шуму в потоці транспортних засобів

Математична модель визначення висоти домінуючого джерела шуму в потоці транспортних засобів

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Перспективи розвитку дистанційного зондування землі в україні та світі

Перспективи розвитку дистанційного зондування землі в україні та світі

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Особливості маршрутизації в бездротових сенсорних мережах

Особливості маршрутизації в бездротових сенсорних мережах

Рік: 2015
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Порівняння поелементного методу передачі з передачею укрупненими сигналами

Порівняння поелементного методу передачі з передачею укрупненими сигналами

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Аналіз проходження мультимедійного трафіку в мережі доставки контенту

Аналіз проходження мультимедійного трафіку в мережі доставки контенту

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Інформаційна технологія захисту макетів видань на основі побудови фракталів

Інформаційна технологія захисту макетів видань на основі побудови фракталів

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Виявлення ознак підготовки орбітальних угруповань космічних апаратів до забезпечення бойових дій військ (сил) іноземних держав

Виявлення ознак підготовки орбітальних угруповань космічних апаратів до забезпечення бойових дій військ (сил) іноземних держав

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка . Сплайн-матрицы в процедуре рекурсивной оценки состояний сетевых элементов и их режимов

. Сплайн-матрицы в процедуре рекурсивной оценки состояний сетевых элементов и их режимов

Рік: 2015
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Розробка методу оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення з врахуванням критерію достатності процесу тестування

Розробка методу оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення з врахуванням критерію достатності процесу тестування

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Модель інформаційної технології задання параметрів операції секвентування

Модель інформаційної технології задання параметрів операції секвентування

Автор: О. Овсяк
Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Неперервне мінімаксне сплайн-наближення сумою многочлена й степеневого виразу

Неперервне мінімаксне сплайн-наближення сумою многочлена й степеневого виразу

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Інтерполяція сумою поліному й степеневого виразу з відтворенням значення похідної в крайніх точках

Інтерполяція сумою поліному й степеневого виразу з відтворенням значення похідної в крайніх точках

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Моделювання тонопередачі растрового зображення в коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Моделювання тонопередачі растрового зображення в коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка СAПР комбінованих локальних мереж

СAПР комбінованих локальних мереж

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Автоматичне визначення вхідного завдання послідовної фарбодрукарської системи для різних навантажень

Автоматичне визначення вхідного завдання послідовної фарбодрукарської системи для різних навантажень

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Методи кластеризації даних у технологічних процесах поліграфічного виробництва

Методи кластеризації даних у технологічних процесах поліграфічного виробництва

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Обкладинка Алгоритми і підпрограми моделювання елементів систем регулювання приводів намотувальних вузлів

Алгоритми і підпрограми моделювання елементів систем регулювання приводів намотувальних вузлів

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл
Go to top