Архів

2021

Підкатегорії


Обкладинка Зміст 1(45)

Зміст 1(45)

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка ЗМІСТ

ЗМІСТ

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Математичне моделювання пружних процесів при друкуванні на основі тензорного аналізу

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Сучасні засоби веб-розробки та захисту сайтів

Сучасні засоби веб-розробки та захисту сайтів

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Інформаційні та когнітивні технології оцінки ситуації в автоматизованих системах управління в умовах дії завад і факторів збою

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Коучинг та менторинг в сучасних інформаційних технологіях друкарства

Коучинг та менторинг в сучасних інформаційних технологіях друкарства

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Згладжування зображення за допомогою лінійної фільтрації

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Застосування інтерактивних методів навчання електротехніки у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей

Застосування інтерактивних методів навчання електротехніки у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Розроблення програмних модулів клієнтської частини поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

Автор: Т. Нерода
Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Data structure designing of the internal component libraries for learning experiment environment

Data structure designing of the internal component libraries for learning experiment environment

Автор: T. Neroda
Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Інтерактивна система організації спортивного комплексу

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Розроблення додатку по наданню побутових послуг

Розроблення додатку по наданню побутових послуг

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Оцінювання якості проектування інтерфейсу користувача віртуальної лабораторії для технічних спеціальностей

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Розрахунок площ накладання фарб растрових елементів еліпсоїдної форми при друці «точка в точку»

Розрахунок площ накладання фарб растрових елементів еліпсоїдної форми при друці «точка в точку»

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Програмний розрахунок резонансу напруги в коливальному контурі

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Система обробки інформації станції оренди велосипедів в режимі реального часу

Система обробки інформації станції оренди велосипедів в режимі реального часу

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Спрощення реалізації та підвищення точності рекурентних логарифмічних АЦП

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Розробка інформаційної системи обліку об’єктів лісопаркового господарства

Розробка інформаційної системи обліку об’єктів лісопаркового господарства

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Remote control system for street lighting based on internet of things technologies

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Обкладинка Когнітивні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для оперативного управління при нечіткості ситуаційних даних

Когнітивні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для оперативного управління при нечіткості ситуаційних даних

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Проектування управління електромеханічними частинами поліграфічного обладнання засобами інтелектуальних систем

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
2021
Обкладинка Математична модель циркулювання мікропотоків фарби у фарбодрукарській системі

Математична модель циркулювання мікропотоків фарби у фарбодрукарській системі

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл
Обкладинка Mathematical model of “black box” operating system

Mathematical model of “black box” operating system

Рік: 2021
Категорія: 1(45)
Файл
Go to top