Архів

2019

Підкатегорії


Обкладинка CONTENTS | ЗМІСТ

CONTENTS | ЗМІСТ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ ПРИ ДРУЦІ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка Designing of multilevel system the distributed resources administration in polygraphically oriented network infrastructure

Designing of multilevel system the distributed resources administration in polygraphically oriented network infrastructure

Автор: T. Neroda
Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка ЧУТЛИВІСТЬ МОДЕЛІ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ВІДБИВАННЯ

ЧУТЛИВІСТЬ МОДЕЛІ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ВІДБИВАННЯ

Автор: В. Бубен
Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка ЗМІСТ | CONTENTS

ЗМІСТ | CONTENTS

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КВАЛІМЕТРІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КВАЛІМЕТРІЇ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ВЕБСЕРВІСУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ВЕБСЕРВІСУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У МАГНІТОТВЕРДОМУ ШАРІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ГАРМОНІЙНОГО ЗА ЧАСОМ ТА ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛІВ

МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У МАГНІТОТВЕРДОМУ ШАРІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ГАРМОНІЙНОГО ЗА ЧАСОМ ТА ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛІВ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО ГАРМОНІЙНОГО СИГНАЛУ

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО ГАРМОНІЙНОГО СИГНАЛУ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка BUILDING AND ANALYSIS OF STABILITY THE COMBINED OF NUMERICAL METHODS WITH МINIMAL ERROR OF DISCRETIZATION

BUILDING AND ANALYSIS OF STABILITY THE COMBINED OF NUMERICAL METHODS WITH МINIMAL ERROR OF DISCRETIZATION

Автор: V. Zayats
Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК КРУГЛОЇ ФОРМИ МЕТОДОМ ДРУКУ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ НАКЛАДАННЯ ФАРБ РАСТРОВИХ КРАПОК КРУГЛОЇ ФОРМИ МЕТОДОМ ДРУКУ «ТОЧКА В ТОЧКУ»

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка ЧЕБИШОВСЬКЕ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ З ІНТЕРПОЛЮВАННЯМ

ЧЕБИШОВСЬКЕ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ З ІНТЕРПОЛЮВАННЯМ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка FOUNDATIONS OF LOGIC OF ORDERINGS

FOUNDATIONS OF LOGIC OF ORDERINGS

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка КОМП’ЮТЕРНЕ СИМУЛЮВАННЯ СУМІЩЕННЯ ФАРБ ПРИ СТУПЕНЕВІЙ ІМПУЛЬСНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СТРІЧКИ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

КОМП’ЮТЕРНЕ СИМУЛЮВАННЯ СУМІЩЕННЯ ФАРБ ПРИ СТУПЕНЕВІЙ ІМПУЛЬСНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СТРІЧКИ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ НА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ НА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка GAS DISAGGREGATION APPROACH BASED ON CLUSTER ANALYSIS

GAS DISAGGREGATION APPROACH BASED ON CLUSTER ANALYSIS

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАГОДЖЕННЯ ВИВІДНОГО ПРИСТРОЮ АРКУШЕРІЗАЛЬНОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ 3ЛР2-120

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАГОДЖЕННЯ ВИВІДНОГО ПРИСТРОЮ АРКУШЕРІЗАЛЬНОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ 3ЛР2-120

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл
Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ В КОЛОВОМУ ТА ОСЬОВОМУ НАПРЯМАХ НА РОЗПОДІЛ МІКРОПОТОКІВ ФАРБИ НА ВИХОДІ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ В КОЛОВОМУ ТА ОСЬОВОМУ НАПРЯМАХ НА РОЗПОДІЛ МІКРОПОТОКІВ ФАРБИ НА ВИХОДІ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМІ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл
Go to top