Архів

2010

Підкатегорії


Обкладинка Системний аналіз функціонування вітчизняних промислових підприємств у зміненому середовищі

Системний аналіз функціонування вітчизняних промислових підприємств у зміненому середовищі

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Чисельний аналіз нестаціонарної задачі теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції

Чисельний аналіз нестаціонарної задачі теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Опис проблем програми Adobe Flash при використанні кириличних шрифтів в електронних виданнях та способи їх вирішення

Опис проблем програми Adobe Flash при використанні кириличних шрифтів в електронних виданнях та способи їх вирішення

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації

Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації

Автор: О. Пілат
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Стандартизація процесу виготовлення пластикових карток

Стандартизація процесу виготовлення пластикових карток

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Поверхнева енергія та адгезійні властивості полімерних плівок

Поверхнева енергія та адгезійні властивості полімерних плівок

Автор: В. Репета
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Пристрій для зрізування корінцевих фальців у книжкових блоках при незшивному клейовому скріпленні

Пристрій для зрізування корінцевих фальців у книжкових блоках при незшивному клейовому скріпленні

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Коли наносити контурну фарбу - перед чи після кольорових ФАРБ - дослідження  і порівняння для офсетного і цифрового друку

Коли наносити контурну фарбу - перед чи після кольорових ФАРБ - дослідження і порівняння для офсетного і цифрового друку

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Покращення динамічних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів

Покращення динамічних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Визначення умов отримання стійких друкувальних і пробільних елементів офсетних форм

Визначення умов отримання стійких друкувальних і пробільних елементів офсетних форм

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Вибір параметрів вимірювальних сигналів для визначення характеристик каналів зв'язку

Вибір параметрів вимірювальних сигналів для визначення характеристик каналів зв'язку

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Обернена задача теплопровідності для шаруватого циліндра щодо ідентифікації теплофізичних параметрів елементів поліграфічного обладнання

Обернена задача теплопровідності для шаруватого циліндра щодо ідентифікації теплофізичних параметрів елементів поліграфічного обладнання

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Аналогові помножувачі. Огляд

Аналогові помножувачі. Огляд

Автор: Г. Влах
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Інформаційна структура управління виробництвом поліграфічної

Інформаційна структура управління виробництвом поліграфічної

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Адаптивний частотний демодулятор

Адаптивний частотний демодулятор

Автор: Р. Модла
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Моделювання та аналіз проблем в реалізації цифрових робочих потоків післядрукарських процесів

Моделювання та аналіз проблем в реалізації цифрових робочих потоків післядрукарських процесів

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних послідовних конденсаторних комірках

Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних послідовних конденсаторних комірках

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Програмна реалізація аналітичного методу кольороподілу зображення

Програмна реалізація аналітичного методу кольороподілу зображення

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Особливості формування сигналів з цифровою модуляцією

Особливості формування сигналів з цифровою модуляцією

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Підвищення точності вимірювання електричного опору в технологічних процесах

Підвищення точності вимірювання електричного опору в технологічних процесах

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Математична модель розповсюдження радіохвиль в Рідколіссі. (наближення Ритова)

Математична модель розповсюдження радіохвиль в Рідколіссі. (наближення Ритова)

Автор: В. Попов
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Дослідженя пропускної здатності комірки UMTS

Дослідженя пропускної здатності комірки UMTS

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Алгоритм дослідження основних параметрів послуг FPH, PRM, ACC, CCC, VOT та їх адаптація

Алгоритм дослідження основних параметрів послуг FPH, PRM, ACC, CCC, VOT та їх адаптація

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Передавач чотириканальної системи телевимірювання енергооб'єктів

Передавач чотириканальної системи телевимірювання енергооб'єктів

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Властивості псевдовипадкових послідовностей, генерованих картами хаосу

Властивості псевдовипадкових послідовностей, генерованих картами хаосу

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка ЛогарифмічнІ АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від'ємним зворотним зв'язком. Моделювання впливу струмів витікання

ЛогарифмічнІ АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від'ємним зворотним зв'язком. Моделювання впливу струмів витікання

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Дослідження властивостей самоподібності трафіку і впливу її ступеню на якість обслуговування

Дослідження властивостей самоподібності трафіку і впливу її ступеню на якість обслуговування

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Система компенсації залишкового поля магнітних екранів у стабілізаторі струму з квантовим магнітним перетворювачем

Система компенсації залишкового поля магнітних екранів у стабілізаторі струму з квантовим магнітним перетворювачем

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Тензорна модель характеристик мультисервісного трафіку в NGN мережах

Тензорна модель характеристик мультисервісного трафіку в NGN мережах

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Апаратне підвищення завадостійкості приймання групового мовного сигналу

Апаратне підвищення завадостійкості приймання групового мовного сигналу

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Синтаксис і семантика опису базових понять реляційної моделі та операцій

Синтаксис і семантика опису базових понять реляційної моделі та операцій

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Принципи побудови бездротових сенсорних мереж для контролю виробничих умов

Принципи побудови бездротових сенсорних мереж для контролю виробничих умов

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Алгоритм параметричного синтезу апроксимуючих число-імпульсних функціональних перетворювачів з використанням імітаційних моделей

Алгоритм параметричного синтезу апроксимуючих число-імпульсних функціональних перетворювачів з використанням імітаційних моделей

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Дисципліни обслуговування черг на мережевому рівні OSI

Дисципліни обслуговування черг на мережевому рівні OSI

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Класи подібних матриць Адамара

Класи подібних матриць Адамара

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Архітектурні особливості програмно-апаратної реалізації алгоритмів блокового шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 на базі ПЛІС

Архітектурні особливості програмно-апаратної реалізації алгоритмів блокового шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 на базі ПЛІС

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Розширена алгебра алгоритмів і модель зв'язку між класичною і розширеною операцією елімінування

Розширена алгебра алгоритмів і модель зв'язку між класичною і розширеною операцією елімінування

Автор: О. Овсяк
Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу

Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Визначення точності коротких фарбодрукарських систем при відтворені зображень

Визначення точності коротких фарбодрукарських систем при відтворені зображень

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Адаптивний CORDIC-метод обчислення деяких функцій

Адаптивний CORDIC-метод обчислення деяких функцій

Автор: Мороз Л.
Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Моделювання та комп'ютерне визначення зонального розподілу товщини шарів фарби на виході фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром

Моделювання та комп'ютерне визначення зонального розподілу товщини шарів фарби на виході фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка

Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Сучасні принципи побудови автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв

Сучасні принципи побудови автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Система цифрового керування розмотуванням рулона друкарського матеріалу

Система цифрового керування розмотуванням рулона друкарського матеріалу

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл
Обкладинка Побудова характеристики покриття зображення фарбою в короткій фарбодрукарській системі послідовно-паралельної структури

Побудова характеристики покриття зображення фарбою в короткій фарбодрукарській системі послідовно-паралельної структури

Автор: М. Косик
Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Система керування кроковим двигуном на основі мікроконтролера

Система керування кроковим двигуном на основі мікроконтролера

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Розробка показників захищеності адаптивної системи захисту інформації

Розробка показників захищеності адаптивної системи захисту інформації

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Аналіз методів синтезу інформаційних моделей при розробці багаторівневих комп'ютерних систем

Аналіз методів синтезу інформаційних моделей при розробці багаторівневих комп'ютерних систем

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Моделі багатополюcних компонентів електромеханічних систем приводів рулонних друкарських машин

Моделі багатополюcних компонентів електромеханічних систем приводів рулонних друкарських машин

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Розподіл потоків в фарбодрукарській системі при відтворенні зображення амплітудомодульованим растром

Розподіл потоків в фарбодрукарській системі при відтворенні зображення амплітудомодульованим растром

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Моделювання та комп'ютерне визначення розподілу фарби між входом та виходом фарбової системи в динаміці

Моделювання та комп'ютерне визначення розподілу фарби між входом та виходом фарбової системи в динаміці

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Алгоритми навчання та використання гібридних мереж

Алгоритми навчання та використання гібридних мереж

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Обкладинка Система цифрового керування механізмами розмотування рулонів друкарського матеріалу з частотно-регульованими асинхронними двигунами

Система цифрового керування механізмами розмотування рулонів друкарського матеріалу з частотно-регульованими асинхронними двигунами

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл
Go to top