Категорія: №2(34)
Рік: 2015
Файл: 34_lyckiv.pdf
Дані: С. 50-58

Опис

Розглядається задача визначення і побудова точностних характеристик передачі фарбових потоків промодульованих растровою друкарською формою для заданого діапазону тонопередачі при варіації параметрів короткої фарбодрукарської системи, приведені результати комп’ютерного моделювання.

Ключові слова: друкарська система, анілокс, моделювання, точність, граф, симулювання, варіація параметрів, характеристики, властивості.

Go to top