Архів

Луцків М.


Публікації цього автора

ЛІНІАРИЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Рік: 2020
Категорія: 44(2)
Файл

Модель нафарблення растрових елементів круглої форми

Рік: 2015
Категорія: №1(33)
Файл
Розроблено модель нафарблення растрових елементів, в

МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОРОВОГО ВІДЧУТТТЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл

Моделювання градаційних спотворень при зміні товщини потоку фарби на інтервалі тоновідтворення

Рік: 2021
Категорія: 2 (46)
Файл

Моделювання покриття тестової шкали фарбою у флексографічній друкарській системі послідовної структури

Рік: 2017
Категорія: №1 (37)
Файл

ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ЛІНІЙНОЇ РАСТРОВОЇ ШКАЛИ

Рік: 2018
Категорія: №2 (40)
Файл

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ ЗА ТОВЩИНОЮ ФАРБИ ДЛЯ КОРОТКОЇ ДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Рік: 2019
Категорія: №2 (42)
Файл

Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної шкали

Рік: 2013
Категорія: №29
Файл

Системи автоматичного керування із спрощеною версією нечіткого п-регулятора

Рік: 2017
Категорія: №1 (37)
Файл

ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЧІТКОГО П-РЕГУЛЯТОРА

Рік: 2020
Категорія: 43(1)
Файл

ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ПЛОЩІ КРУГЛОГО РАСТРОВОГО ЕЛЕМЕНТА, СФОРМОВАНОГО ПОСЛІДОВНІСТЮ РЯДКІВ

Рік: 2014
Категорія: №1(31)
Файл
Розглядається задача визначення точності відтворення

МОДЕЛЮВАННЯ НОРМОВАНОГО РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Відредаговано Д.Т. Гунько, Луцків М.
Рік: 2018
Категорія: №2 (40)
Файл

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ФАРБИ НА РАСТРОВИЙ ВІДБИТОК В КОРОТКІЙ ДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Рік: 2020
Категорія: 44(2)
Файл

МОДЕЛЬ НАФАРБЛЕННЯ РАСТРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОМБІЧНОЇ ФОРМИ

Рік: 2015
Категорія: №2(34)
Файл
Розроблено модель нафарблення растрових елементів ро

Аналіз поліграфічного растрового перетворення для шестикутного елемента

Рік: 2013
Категорія: №30
Файл

Дискретна модель для графічної інтерпретації нечітких множин

Рік: 2016
Категорія: №1(35)
Файл

Інформаційне суспільство: дещо з історії розвитку

Рік: 2012
Категорія: №28
Файл

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ФАРБОДРУКАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НА ТОЧНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ МОДУЛЬОВАНИХ ФАРБОВИХ ПОТОКІВ

Рік: 2015
Категорія: №2(34)
Файл
Розглядається задача визначення і побудова точностни

Моделювання покриття десятипольної шкали фарбою у флексографічній друкарській системі паралельної структури четвертої розмірності

Рік: 2016
Категорія: №1(35)
Файл

Модель автотипної тонопередачі растрових зображень флексографічної друкарської системи послідовної структури

Рік: 2017
Категорія: №2 (38)
Файл

Синтез двопараметричного автотипного тоновідтворення коротких фарбодрукарських систем послідовної структури

Рік: 2017
Категорія: №2 (38)
Файл

Денормалізація управління у системах з нечітким регулятором

Рік: 2017
Категорія: №2 (38)
Файл

Математичне моделювання шрифта брайля

Рік: 2013
Категорія: №30
Файл

Моделювання відтворення тональної шкали короткою фарбо-друкарською системою послідовної структури

Рік: 2010
Категорія: №23
Файл

Побудова монограм подачі і розходу фарби у коротких фарбодрукарських системах з кратними циліндрами

Рік: 2013
Категорія: №30
Файл

Побудова характеристик покриття растрових зображень фарбою у флексографічних друкарських системах з паралельною подачею

Рік: 2013
Категорія: №29
Файл

Розподіл фарби, викликаної збуренням у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури

Рік: 2011
Категорія: №26
Файл

Визначення точності короткої фарбодрукарської системи послідовно-паралельної структури при відтворенні растрової шкали

Рік: 2011
Категорія: №26
Файл

Розподілення фарби у короткій фарбовій системі з двома подавальними валиками

Рік: 2011
Категорія: №26
Файл

Усталені завади у коротких фарбодрукарських системах послідовної структури

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Go to top