Архів

Стрепко І.


Публікації цього автора

Моделювання процесу висушування у струминному друці

Рік: 2009
Категорія: №22
Файл

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОДНО- ТА КІЛЬКАШАРО- ВИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Рік: 2019
Категорія: №1 (41)
Файл

Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції

Рік: 2017
Категорія: №2 (38)
Файл

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НЕСТАЦІОНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ОДНОШАРОВИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Рік: 2020
Категорія: 43(1)
Файл

Дослідження динаміки фарбоживильної групи дукторного типу малоформатних офсетних машин

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл

Напрямки вдосконалення систем транспортування в машинах для обрізування книжково-журнальних блоків з трьох боків

Рік: 2016
Категорія: №1(35)
Файл

Інформаційна структура управління виробництвом поліграфічної

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл

ОПТИМІЗАТОРИ ПАЛИВА - АЛЬТЕРНАТИВА ЧІП ТЮНІНГУ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБІЛЯ

Рік: 2018
Категорія: №2 (40)
Файл

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ СТАНУ ЕНЕРГОАКТИВНИХ АГРЕГАТНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЗБУРЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Рік: 2014
Категорія: №2(32)
Файл
В статті розглянуто методи і інформаційні технології

Дослідження моделі квантового перетворювача«струм-частота» з імпульсним збудженням

Рік: 2016
Категорія: №1(35)
Файл

Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА СТАН ОБ’ЄКТА

Рік: 2020
Категорія: 44(2)
Файл

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Рік: 2017
Категорія: №1 (37)
Файл

Адаптація параметрів цифрових регуляторів до зміни основних координат намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин з електроприводами змінного струму

Рік: 2016
Категорія: №2(36)
Файл

Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою

Рік: 2018
Категорія: №1 (39)
Файл

Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера

Рік: 2015
Категорія: №1(33)
Файл
В роботі розглянуто сиcтему керування швидкістю авто

Розроблення моделі ієрархічної Системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки

Рік: 2015
Категорія: №2(34)
Файл
Розглянуто теоретичні аспекти енергетичної динамічно

Синтезування інверсно-динамічного нейронного контролера на основі прогнозованої похибки

Рік: 2013
Категорія: №29
Файл

Методи налаштування регуляторів

Рік: 2013
Категорія: №29
Файл

Алгоритми навчання та використання гібридних мереж

Рік: 2010
Категорія: №24
Файл

Методи кластеризації даних у технологічних процесах поліграфічного виробництва

Рік: 2011
Категорія: №25
Файл

Апаратно–програмна реалізація структур процесорів систем автоматичного керування на основі комбінованого подання сигналів

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл

Параметричний синтез систем цифрового керування механізмами рулонно-розмотувальних і різальних машин

Рік: 2012
Категорія: №27
Файл
Go to top